วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย
ประเภทชีวภาพ
เรื่อง ว่านหางจระเข้
คณะผู้จัดทำ
1. นายฉัตรพงศ์ กลิ่นสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 2
2. นาย ทศวรรษ เสาประโคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 4
3. นายประวัติ ม่วงชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 8
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ รตนัตตยา จันทนะสาโร

โรงเรียนภัทรบพิตร
หมู่ 11 ตำบลเสม็ด ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 080-4838117

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการทดลองการทำครีมหมักผมว่านห้างจระเข้

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย และยังมีประโยชน์มากมาย เราจึงคิดเอาว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นครีมหมักผมว่านหางจระเข้ ที่ง่ายในการใช้ และสามารถทำใช้เองได้ภายในครอบครัว

ขอบเขตของการทำการศึกษาค้นคว้า

ขอบเขตของการทำการศึกษาค้นคว้า
1. ศึกษาคุณสมบัติ สรรพคุณของว่านหางจระเข้ ในการนำมาทำเป็นครีมหมักผมว่านหางจระเข้ โดยมีส่วนประสมของว่านหางจระเข้
2. ศึกษาการนำครีมหมักผมว่านหางจระเข้มาทำปฏิกิริยาความร้อนโดยการอุ่นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณทางงยา

สมมุติฐานของการศึกษา

สมมุติฐานของการศึกษา
1 วัตถุดิบคือว่านหางจระเข้มีสรรพคุณ คือ ครีมหมักผมว่านหางจระเข้ มีส่วนผสมจากน้ำว่านหางจระเข้ 100% มีลาโนลีน + มีกรีโซลีนอย่างดี และมีมอยเจอร์ไรส์เซอร์ ช่วยบำรุงหนังศีรษะ ทำให้ผมนุ่มชุ่มชื่น ช่วยรักษารากผมให้แข็งแรง ทำให้ผมไม่ร่วง ป้องกันรังแค

ตัวแปร

ตัวแปร
ตัวแปรต้น : ว่านหางจระเข้
ตัวแปรตาม : ครีมหมักผมว่านหางจระเข้ที่ได้จากการผลิต ตัวแปรควบคุม : ว่านหางจระเข้ และอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่น

วัสดุ

วัสดุ
1. วัตถุดิบ
1.1 ว่านหางจรเข้
2. อุปกรณ์
2.1 ถ้วย2.2 ตะแกรงกรอง2.3 เครื่องปั่น

วิธีการทดลอง

1.ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ
1.1 นำว่านหางจระเข้มาปอกเลือกเอาแต่วุ้นใส
1.2 นำว่านหางจระเข้มาล้างเอาเมือกออก


2.ขั้นตอนการทลอง
2.1. นำว่านหางจระเข้มาอุ่นเพื่อให้มีการฆ่าเชื้อ
2.2. นำว่านหางจระเข้มาปั่นให้ละเอียด
2.3. นำว่านหางจระเข้มากรองเอาแต่น้ำ
2.4. หลังจากนั้นก็นำมาบรรจุใส่ขวดโหลเพื่อเก็บเอาไว้ใช้

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลอง จะสรุปได้ว่า การทดลองด้วยว่านหางจระเข้มาทำเป็นครีมหมักผมได้คุณค่าประโยชน์ที่มากกว่าการนำไปใช้ทาแผลที่เกิดจากน้ำร้อนลวก และเมื่อเรานำว่านหางจระเข้ทำเป็นครีมหมักผมเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ และไม่เปลืองค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการนำมาใช้อย่างมาก ดังนั้นเราจึงควรหันมาใช้สมุนไพรทำครีมหมักผมดีกว่าที่จะต้องซื้อตามร้านค้ามาใช้ เพราะบางคนอาจมีอาการแพ้และทำให้ผมร่วงได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถนำสรรพคุณของขมิ้นและว่านหางจระเข้ทำเป็นครีมหมักผมเพื่อผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
2. สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรในเมืองไทยมาเผยแพร่มาทำเป็นครีมหมักผมเพื่อให้คนสามารถนำไปใช้บำรุงเส้นผมแลหนังศีรษะได้ดีอีกด้วย
3. สามารถนำมาใช้เป็นอาชีพเสริมได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
1. เราอาจนำการทดลองนี้ไปใช้กับสมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่น มะนาว มะกรูด ที่หาได้ตามที่มีอยู่ของบ้านคุณ
2.เราสามารถนำการทดลองนี้ไปใช้กับสมุนไพรชนิดอื่นได้ตามสายพันธ์ที่มีอยู่ตามที่บ้าน

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
ผู้เขียน : อุดมการ อินทุใส ชื่อหนังสือ : สมุนไพรไทย. จัดพิมพ์โดย : สนพ.มติชน.สำนักพิมพ์มติชน หน้าที่172 พ.ศ.2549.